Hakkımızda

Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAUM), temel olarak destek faaliyetinde bulunmak üzere “bilim, sanat, endüstri ve öğretim” alanlarında görev yapar. İlimizin, merkezinde yer aldığı Göller Bölgesi, binlerce yıllık pişmiş toprak kültürünün yoğun yaşandığı bir coğrafyayı temsil etmektedir. Ülkenin sanatsal ve bilimsel varlığına katkı sağlamak amacıyla, seramik alanında her türlü araştırma, inceleme, tasarım ve uygulamalar yapmak, yayın hazırlamak, konferans, açık oturum, sempozyum düzenlenmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin diğer birimleriyle multidisipliner anlayışla çalışmalar yapılmakta, seramik sanatı ve endüstrisi çalışmalara yön verilmekte, bu alanda çalışan kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Merkez bünyesinde, Seramik ve Cam Bölümü Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine kurum içi ve dışı staj olanakları sunulmakta, staj sürecinde öğrencilere tasarımlarını uygulama ve üretme olanağı tanınarak deneyim kazanmalarına yardımcı olunur. Ayrıca Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik öğrenci projelerine destek verilmektedir. Mevcut ekipmanlarla atölyelerde ve dersliklerde eğitim-öğretime destek vermenin yanında, Türk Kültürünün ve seramik sanatının, mesleki kurs, seminer, sergi vb. etkinliklerle topluma aktarımı hedeflenmektedir. MİSYON Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bölgemizdeki geleneksel ve kültür el değerleri de göz ardı etmeden, ülkemizin kalkınması amacıyla seramik ürünlerin ve üretim yöntemlerinin araştırmasında ve yenilik sağlamada bölge lideri olmaya çalışmaktadır.