16 Temmuz 2018 Pazartesi

Bölüm projeleri

2481 defa okundu

ÜNAL S., 2013 Yılı Gençlik Projeleri "Anadolu İlkel Çömlekçiliğinin Yarınları" (ön değerlendirme sürecinde uygun görülmüştür)

ÜNAL S., Göller Bölgesi Magnezit Cevherinin Sağlık Gereçleri Bünyesinde Kullanımı, TUBİTAK 2209-A TUBİTAK ÖĞRENCİ PROJESİ, KABUL TARİHİ 2012

ÜNAL S., "Yalvaç Pisidia Antik Kent Kazı Alanında Bulunan Terracotta Seramiklerin Araştırılması ve Çağdaş Seramik Tasarımında Kullanımı", SDÜ- Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, Proje No:2165-YL-10, Başlangıç-Bitiş Tarihi:09.03.2010-09.09.2010.

ÜNAL S., "Organik atıkların sır bünyesinde kullanımı", SDÜ-BAP, 2254 YL-10, Proje Yürütücülüğü, 2010.

ÜNAL S., "Kağıt liflerin seramik bünyelerde kullanımı" SDÜ-BAP, 2252 YL-10, Proje yürütücülüğü, 2010.

ÜNAL S., "Karo yüzeyinde ebru tekniğinin kullanımı" SDÜ-BAP, 2253 YL-10, Proje Yürütücülüğü, 2010.

ÜNAL S., "Agataware (mermer) tekniğiyle Isparta kilinin tekstilde kullanımı" SDÜ-BAP, 2287 YL-10, Proje Yürütücülüğü, 2010.

ÜNAL S., "Farklı pişirim teknikleri kullanarak serigrafi baskı denemelerinin yapılması" SDÜ-BAP, 2286 YL-10, Proje Yürütücüsü, 2010.

ÜNAL S., TUBİTAK Hızlı Destek Projesi "Göller Bölgesi Killerinden Teke Yöresi Yaylı Çalgılarının Üretimi ve Geliştirilmesi" 108K190 no'lu proje,(15.09.2008 proje başlangıç tarihi) 2008.

ÜNAL S., Doğal Koagülant ve Absorbant ile Seramik İçme Suyu Filitresi Tasarımı, TÜBİTAK 2209 (önerildi)

ÜNAL S., Arkeolojik Pişmiş Toprak Müzik Aletlerinin Günümüz Teknolojisiyle Yeniden Üretilmesi,TÜBİTAK 2209 (önerildi)

ÜNAL S., "Dil Eğitiminde Seramik Sanatı", TÜBİTAK 4005 (önerildi)

ÜNAL S., "Yalvaç ve Çevresi Antik Dönem Seramik Buluntuları ve Kil Yatakları Üzerine Araştırmalar", S.D.Ü. Münferit Projesi, Proje No:0872-M-04, Proje Yöneticisi, 2004

ÜNAL S., Endüstriyel Seramik Ürün Tasarımı ve İmalatı (CNC Tezgahlarda kullanılacak Seramik Kesici Uçlar) S.D.Ü. Altyapı Projesi, 2004, Isparta

ÜNAL S., "Bone China Seramik Teknolojisi ve Tıp Alanında Kullanımı", SDÜ, Altyapı Projesi , Proje No 2002/5, 2003.

ÜNAL S., Isparta Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Kazısında Çıkan Seramik Buluntuların Araştırılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ortak Çalışma Projesi, 2003.

ÜNAL S., Isparta Yöresi Andezit ve Trakitlerinin Seramik Sır Bünyesine Uygunluğunun Araştırılması, (1100ºC) SDÜ Araştırma Projesi, Proje No 276, 2000.

ÜNAL S., Isparta ve Çevresindeki Kil Yataklarının Seramik Yapımına Uygunluğunun Araştırılması, SDÜ Araştırma Projesi, Proje No 117, 1999.